W ramach zajęć kulturalno-oświatowych w dniu 11.03.2023 r. w Zakładzie Karnym w Rzeszowie zostało zorganizowane spotkanie z Czesławem Mozilem - piosenkarzem, autorem tekstów, kompozytorem, muzykiem akordeonistą, aktorem dubbingowym.

Prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych, które obok nauczania, pracy, podtrzymywania kontaktu z rodziną oraz oddziaływań terapeutycznych jest jedną z metod resocjalizacyjnych wynikających z Kodeksu Karnego Wykonawczego. Zajęcia kulturalno – oświatowe mają na celu m. in. racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego podczas odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych, jak również wzbudzenie aktywności osadzonych i wyrobienie u nich nowych zainteresowań i nawyków.

Spotkanie z Czesławem Mozilem odbyło się w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi. Miało formę mini recitalu, podczas którego zaproszony gość przedstawił swoją twórczość muzyczną jak również podzielił się swoimi  doświadczeniami życiowymi. Osadzeni mieli możliwość zetknąć się z twórczością Czesława Miłosza, którą Czesław Mozil wykorzystał do swojego repertuaru.

Postać dzisiejszego gościa wzbudziła duże zainteresowanie wśród osadzonych, którzy wzięli udział w dzisiejszych zajęciach, czego dowodem były ich liczne pytania. Nie wszyscy osadzeni przebywający w naszej jednostce penitencjarnej mogli wziąć udział w spotkaniu, dlatego Czesław Mozil udzielił szerokiego wywiadu dla radiowęzła ZK Rzeszów, który wraz z wychowawcą przeprowadzili osadzeni zatrudnieni w Centrum Kulturalno – Oświatowym rzeszowskiej jednostki.

Tekst i foto: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej