Wczoraj na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie gościliśmy uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie. To były „pierwsze kroki” jakie mogli poczynić aby zapoznać się z charakterystyką formacji jaką jest Służba Więzienna.

Zaczęło się jakby standardowo, czyli wejściem do jednostki, któremu już towarzyszyły pierwsze emocje. Następnie omówienie ogólnej zasady poruszania się po jednostce, zasad bezpieczeństwa oraz funkcjonowania jednostki. Został obejrzany film, który mógł jeszcze bardziej pokazać to w jakiej strukturze działamy, o tym jakie zasady obowiązują osoby pozbawione wolności jak i poznać podstawowe zadania funkcjonariuszy i pracowników w zakładzie karnym. Wkrótce potem weszli Oni, skazani, którzy aktualnie odbywają karę pozbawienia wolności w rzeszowskim więzieniu. Opowiedzieli o tym co się stało w ich życiu, dlaczego znaleźli się w miejscu w którym aktualnie przebywają. Mnóstwo zadawanych pytań, ale najwięcej skupionych wokół jednego: „Czy się opłacało”? „ Z punktu widzenia i miejsca gdzie się oczywiście znajdujemy, odpowiedź może być tylko jedna…NIE”. Żeby jeszcze mocniej odzwierciedlić słowa, które młodzież usłyszała w trakcie pierwszej części spotkania, zostali oprowadzeni przez wychowawcę działu penitencjarnego ppor. Tomasza Kwolka po terenie ścisłym jednostki penitencjarnej. Odwiedzili miedzy innymi place spacerowe, a także oddziały mieszkalne. Mogli zobaczyć celę i wyposażenie, które się w niej znajduje i sami realnie ocenić „Czy się opłacało”?

Korzystając z okazji, iż uczniowie mieli możliwość poznać z bliższej perspektywy jak na co dzień wygląda praca za murami więzienia na końcu spotkania został omówiony przebieg procesu rekrutacyjnego dla osób ubiegających się o wstąpienie w szeregi Służby Więziennej. 
Funkcjonariusze przedstawili również ofertę Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości skierowaną do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego,readaptacji społecznej osadzonych czy resocjalizacji.
Praca w Służbie Więziennej gwarantuje stabilne warunki pracy, pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, możliwość rozwoju zawodowego i systematycznego awansu oraz możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

 

Opracował: mł.chor. Michał Basiak
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej