Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rzeszowie podczas dnia otwartego na rzeszowskiej Politechnice, promowali Służbę Więzienną organizując punkt informacyjny dla uczniów klas maturalnych z województwa podkarpackiego.

W dniu dzisiejszym, 24 lutego br., podczas dnia otwartego Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Rzeszowie zorganizowali na terenie uczelni punkt informacyjny Służby Więziennej. W wydarzeniu wzięli udział mi.in. uczniowie oraz kadra pedagogiczna szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Promocja naszej formacji była dla wielu uczniów okazją, aby po raz pierwszy spotkać się z więziennictwem i porozmawiać z funkcjonariuszami Służby Więziennej o możliwościach związania swojej drogi zawodowej w naszej formacji. Młodzież uzyskała informację m.in. o zadaniach i uprawnieniach funkcjonariuszy SW, a także możliwości rozwoju i przywilejach jakie służba niesie za sobą. Zainteresowanym przedstawiliśmy całą ofertę rekrutacyjną do naszej służby.

Tekst: mjr Maciej Słysz
Foto: mjr Szymon Adamski i ppor. Tomasz Kwolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej