W związku z Dniem Tradycji Służby Więziennej w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej odbyło się szereg ważnych wydarzeń.

W tym roku po raz pierwszy nasza formacja obchodzi Dzień Tradycji Służby Więziennej. Wynika to z wydarzeń, które miały miejsce w 1919 r., kiedy 104 lata temu Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. 8 lutego 1919 roku to początek istnienia naszej formacji, która jest jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa państwa.
W związku z Dniem Tradycji Służby Więziennej w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej odbyło się szereg ważnych wydarzeń.
Znowelizowana ustawa o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania naszej formacji m.in. edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw. W dniu dzisiejszym zrealizowaliśmy zajęcia prewencyjne dla młodzieży licealnej z VI LO w Rzeszowie na podstawie Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej „W SŁUŻBIE PRAWU”.  W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość porozmawiania z kadrą kierowniczą na czele z dyrektorem mjr. Konradem Łożańskim, który przedstawił uczniom krótką historię Służby Więziennej. Uczniowie pytali o możliwość przyjęcia się w przyszłości do naszej formacji, a także o codzienność w służbie.
Na okoliczność Dnia Tradycji Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie została zorganizowana wystawa pt. „Historia Polskiego Więziennictwa w Polsce”, na której przedstawione zostały w formie opisów i fotografii okresy rozwoju SW od roku 1918 do czasów obecnych. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników dzisiejszej wizyty.
Kolejnym uroczystym wydarzeniem w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej było ślubowanie nowych funkcjonariuszy. Jest to ważny moment w służbie, gdyż są to pierwsze chwile, podczas których ślubowali słowami roty: „dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać prawa, kierować się zasadami humanizmu i poszanowania godności ludzkiej, stawiając siebie i swoje siły do dyspozycji służby, przyczyniać się do realizacji zadań Służby Więziennej”.

*      *      *

W związku z Dniem Tradycji Służby Więziennej Dyrektor Zakładu Karnego mjr Konrad Łożański składa serdeczne podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie i rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków, jednocześnie życząc wszystkim radości na co dzień, sukcesów z podjętych wyzwań oraz bezpiecznych dni w służbie.

 

Tekst: por. Agnieszka Filip – Napieralska
Foto: ppor. Tomasz Kwolek, mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej