W grudniu br., odbyły się kolejne cztery spotkania w ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU”. Projekt edukacyjny ukierunkowany na prewencję poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży i ukazanie realiów więziennej rzeczywistości.

Służba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewnia bezpieczeństwo na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz resocjalizuje skazanych. Dodatkowo zgodnie z zapisami zawartymi w znowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej prowadzi edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw.

Spotkania z młodzieżą na terenie rzeszowskiej jednostki składają się z kilku cześci. Rozpoczynają się prezentacją o zakresie działalności, omówieniem zadań i celów formacji jaką jest Służba Więzienna.  Następnie młodzi ludzie mają okazję wysłuchać życiowych historii osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności za przestępstwa których się dopuścili. Rozmawiając z młodzieżą oraz ich opiekunami na zakończenie spotkania, kiedy opuszczają już mury więzienia, można śmiało stwierdzić, że to właśnie ta część wizyty wywołuję najwięcej emocji oraz późniejszych refleksji wśród młodych ludzi. Kolejno przechodzimy do ostatniej części spotkania, której z ciekawością wyczekują uczniowie czyli do prezentacji jednostki. Mają okazję zobaczyć jak w rzeczywistości wyglądają place spacerowe, odwiedzają oddziały penitencjarne i cele mieszkalne w których zakwaterowani są osadzeni, jak również korzystają z możliwości i rozmawiają z personelem o trudach i charakterystce codziennej służby. 

Realizując założenia programu „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze rzeszowskiej jednostki penitencjarnej starają się docierać do jak największej liczby młodzieży, aby przeciwdziałać zjawisku przestępczości wśród młodzieży a także przestrzegać ich przed konsekwencjami łamania prawa ukazując realia życia więziennego i pozostawania w izolacji penitencjarnej. 


Opracowanie:
tekst: mł. chor. Michał Basiak
foto: por. Tomasz Kwolek
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej