Ogólnopolski konkurs artystyczny dla osadzonych pt. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem – Rzeszów 2023”- rozstrzygnięty.

               

Prace konkursowe nawiązywały do motywu Świąt Bożego Narodzenia, a sam konkurs skierowany był do wszystkich osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych. Regulamin konkursu przewidywał  możliwości przekazania prac na cele charytatywne, co mogło jeszcze bardziej wpływać na zaangażowanie osadzonych.

Głównym celem konkursu była aktywizacja kulturalna środowiska więziennego, rozwój intelektualny osadzonych, kształtowanie postaw prospołecznych oraz pomoc w utrzymaniu więzi ze społeczeństwem – sztuka, jako element resocjalizacji.

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w jednej z następujących dziedzin:
- malarstwo,
- rysunek,
- rękodzieło artystyczne.

Jury wyłoniło dwóch zwycięzców oraz przyznało dwa wyróżnienia.
I miejsce zdobył osadzony z Zakładu Karnego w Zamościu.
II miejsce zdobył osadzony z Zakładu Karnego w Strzelinie.
Wyróżnienia otrzymali osadzeni z Zakładu Karnego w Rzeszowie i Zakładu Karnego w Koszalinie (Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie).

Konkurs cieszył się ogromną popularnością. Wzięło w nim udział 62 osadzonych.
 

Opracowanie: mł. chor. Michał Basiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej