Rozpoczyna się nowy rok szkolny, wraz z którym w Zespole Szkół w Tyczynie kontynuowany będzie program pn. klasa penitencjarna. Partnerem szkoły w realizacji programu jest Zakład Karny w Rzeszowie.

Podkarpacka Służba Więzienna, umożliwia uczniom realizowanie wielu dodatkowych zajęć z zakresu kryminologii i penitencjarystyki. Uczniowie klasy penitencjarnej podczas zajęć będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, co ułatwi im podjęcie decyzji o kierunku dalszego kształcenia i wyborze zawodu.
Celem realizacji zajęć jest podnoszenie świadomości prawnej oraz świadomości w zakresie bezpieczeństwa młodzieży, rozszerzanie wiedzy z edukacji prawnej oraz pogłębiania zainteresowań z zakresu penitencjarystyki, kształtowanie postaw sprzyjających bezpiecznym zachowaniom w życiu społecznym oraz budowanie zaufania i współpracy pomiędzy młodzieżą a organami państwa - formacjami i służbami zajmującymi się egzekwowaniem prawa i zapewnieniem bezpieczeństwa. Zaplanowane zajęcia realizowane będą zarówno w formie wykładów jak również, jeżeli pozwoli nam na to pandemia, wizyt studyjnych w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej.
Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk Krzysztof Kulczycki w swoim wystąpieniu powiedział: Bardzo się cieszę, że tylu młodych ludzi decyduje się uczyć w klasach mundurowych. Noszenie munduru zobowiązuje. Mam nadzieję, że zajęcia w klasie penitencjarnej pomogą wam podjąć decyzję o waszej przyszłości i swoją naukę kontynuować będziecie w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS), Uczelni, która oprócz kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, prowadzi również kształcenie przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Wszystkim życzę dobrego roku szkolnego.
Uroczystość szkolną prowadziła Pani  Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie - mgr Dorota Tarańska-Klęsk. Oprócz dyrektora rzeszowskiej jednostki penitencjarnej w inauguracji roku szkolnego uczestniczył również Starosta Rzeszowski  Józef Jodłowski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak.

Tekst i foto: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej