W ramach zajęć kulturalno-oświatowych w dniu 05.07.2023 r. w Zakładzie Karnym w Rzeszowie zostało zorganizowane spotkanie z Marcinem Tyburczy.

Dzisiaj w murach Zakładu Karnego w Rzeszowie gościł Marcin Tyburczy - raper o pseudonimie artystycznym „Kryzys”.  Jako solista wydał płytę „Nie ma dróg bez nóg”. Obecnie będąc  członkiem zespołu „Jeden Za Wszystkich” pracuje nad wydaniem kolejnego krążka. Marcin Tyburczy jest także dyrektorem projektu profilaktycznego "Poznaj Prawdę A Prawda Cię Uwolni", z którym dociera na co dzień do szkół, placówek wychowawczych, resocjalizacyjnych i penitencjarnych w całym kraju. Podczas swoich koncertów nie tylko rapuje ale również opowiada historię swojego uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Zaznacza jaką cenę musiał zapłacić i płaci ciągle, by móc żyć normalnie. Promuje trzeźwość, wartości chrześcijańskie i rodzinne. Pokazuje, że można wierzyć w Jezusa Chrystusa oraz żyć jak mąż i ojciec, dbając z odpowiedzialnością za siebie i za rodzinę. 

Dzisiejsze wydarzenie odbyło się w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi i ukierunkowane było m.in. na kształtowanie umiejętności społecznych osadzonych. Kilkudziesięciu skazanych z uwagą i w dużym skupieniu oglądali występ rapera. Ogromne zainteresowanie wzbudziła również jego historia życia. Nic więc dziwnego, że po zakończeniu wystąpienia Kryzys odpowiadał na liczne pytania widowni. Oddziaływania poprzez autorytet mają inspirować i konstruktywnie wpływać na postępowanie osób pozbawionych wolności. Postawa oraz dotychczasowe osiągnięcia dzisiejszego gościa mogą pozytywnie wpłynąć na osadzonych mobilizując ich do podejmowania własnych samodzielnych działań a także uczyć odpowiedzialności za swoje czyny.

Zdjęcia: por. Tomasz Kwolek
Tekst: por. Agnieszka Filip Napieralska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej