W dniu wczorajszym, Zakład Karny w Rzeszowie gościł uczniów Zespołu Szkół w Tyczynie, którzy wzięli udział w pierwszym w tym roku a kolejnym już z cyklu spotkań programu pn. „Klasa penitencjarna”.

Pierwszym etapem wczorajszego spotkania realizowanego na mocy porozumienia między Zakładem Karnym w Rzeszowie a Zespołem Szkół w Tyczynie było możliwość zapoznania z rodzajem dokumentów, a także informacji, które są gromadzone przez funkcjonariuszy w stosunku do osób pozbawionych wolności. 

Kolejnym etapem było spotkanie twarzą w twarz z osobami pozbawionymi wolności. Najpierw skazani mężczyźni odtwarzali swoje życiowe historie, sytuacje, które poprowadziły ich w stronę popełnianych przestępstw. Następnie omawiali problemy i ograniczenia życia codziennego, z którymi napotykają się podczas swojego pobytu w zakładzie karnym. Opowiadali między innymi o dostępie do telefonu w celu kontaktu z rodziną, korzystania z łaźni, posiłkach, które są im dostarczane przez administrację a także o gwarze więziennej, która w dalszym ciągu funkcjonuje w jednostkach penitencjarnych. Podsumowując tą część spotkania, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Wojciech Łątka opowiedział o ewolucji podkultury więziennej, o tym jak zmieniała się na przestrzeni lat i o czynnikach, które miały na to wpływ.

Trzecim a zarazem ostatnim elementem wizyty było wysłuchanie historii skazanych kobiet, które również odbywają karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Ze względu na typ zakładu, w którym odbywają karę obecnie, skazane opowiadały o różnicach wynikających z przebywania w oddziale typu półotwartego a zamkniętego, o pozytywnych zmianach, które zaszły u nich podczas pobytu w więzieniu, a także o pracy, którą wykonują podczas przebywania w izolacji penitencjarnej. 

Po wysłuchaniu tych wszystkich opowieści, a także pytaniach, które padały z ust młodzieży można stwierdzić, iż prawdopodobnie była to jedna z ważniejszych dotychczas ich lekcji. Takie spotkania mają na celu wzbudzenie w młodych osobach wartości pojęcia „życia na wolności” i przestrzegania właściwych relacji w społeczeństwie oraz tego, że pomimo różnego rodzaju popędów i pokus posiadania czegoś na „szybko”, wysłuchanie i przestrzeganie tego co opowiadają nam ludzie, którzy stracili wolność może być bardzo ważną wskazówką w ich życiu.
 

Opracował: mł. chor. Michał Basiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej