Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

W bieżącym roku już po raz 10 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji jednocześnie  Tydzień Mediacji. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 07 kwietnia 2011 roku. Założeniem była idea, której celem jest popularyzacja instytucji mediacji i procedur mediacyjnych umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w sposób inny niż postępowanie sądowe.
Konflikty i spory są rzeczą zwyczajną i naturalną, które na pewno można rozwiązać. Mediacja to przede wszystkim dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody. Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. Mediator jest osobą neutralną oraz bezstronną i pomaga obu stronom w komunikacji i osiągnięciu porozumienia. Szanuje ludzi oraz ma respekt dla ich spraw i wartości. Mediację można stosować w sprawach cywilnych, karnych oraz rodzinnych.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, w dniu 19 października 2021 r., Zakład Karny w Rzeszowie zorganizował prelekcję dla osadzonych. Wykład, poprzedzony spotkaniem i omówieniem zagadnień z zastępcą dyrektora mjr Konradem Łożańskim poprowadziła pani dr Sylwia Pelc - Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego w Rzeszowie.
Poruszane tematy podczas spotkania pozwoliły, przyswoić skazanym cenne informacje dotyczące alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów z możliwością zastosowania ich w konkretnych sprawach osadzonych.

Tekst: sierż. Michał Basiak
Foto: kpt. Szymon Adamski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej