Zakład Karny w Rzeszowie uczestnikiem promocji kierunku studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne” na terenie Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

W dniu wczorajszym Politechnika Rzeszowska dla młodzieży z klas mundurowych podkarpackich szkół średnich, którzy kończą etap nauki w szkole średniej i stoją przed wyborem swojej dalszej drogi edukacyjnej bądź zawodowej, zorganizowała w kampusie Wydziału Zarządzania promocję kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Służbę Więzienną reprezentował zespół funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Na spotkaniu przedstawili misję Służby Więziennej, zapoznali z rolą jaką pełni w strukturach bezpieczeństwa państwa, przedstawili specyfikę pracy funkcjonariuszy, a także omówili przebieg procesu rekrutacyjnego dla osób ubiegających się o wstąpienie w szeregi Służby Więziennej.  Odwiedzający mogli także zobaczyć środki ochrony osobistej oraz część uzbrojenia jakim dysponują aktualnie jednostki penitencjarne w Polsce.
Młodzież podczas spotkania z zainteresowaniem dopytywała o perspektywę pracy w służbie, a także o możliwości rozwoju zawodowego.
W promocji uczestniczyli również uczniowie z klasy penitencjarnej Zespołu Szkół w Tyczynie, którzy mogli się już wykazać sporą wiedzą z zakresu więziennictwa ze względu na realizację zajęć o tematyce penitencjarnej.

Korzystając z faktu ogromnego zainteresowania naszą służbą, funkcjonariusze przedstawili ofertę Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości skierowaną do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną oraz wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej. 
 

 

 

Opracował: st. sierż. Michał Basiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej