W dniu dzisiejszym, w Rzeszowie, odbyły się wojewódzkie obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę, utraconej na 123 lata niepodległości. Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Tadeusz Włodyka oraz poczet sztandarowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie.


11 listopada - krótki rys historyczny

Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.
Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej. Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość.
10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Przebieg uroczystości

W Rzeszowie uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w kościele Farnym, której przewodniczył bs. Jana Wątroba - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Po zakończonym nabożeństwie, nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych służb mundurowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz orkiestry Garnizonowej z Rzeszowa, a także zaproszonych gości i zgromadzonych licznie mieszkańców Rzeszowa, ulicami Matejki, Kopernika, Sobieskiego aż na Plac Wolności pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Po złożeniu meldunku Dowódcy Garnizonu Rzeszów, nastąpiło odegranie i odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego" oraz podniesienie flagi państwowej na maszt. W czasie uroczystości głos zabrali: wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz wiceprezydent Rzeszowa Dariusz Urbanik. Odczytany został apel pamięci oraz oddano salwę honorową. Przed pomnikiem złożone zostały wieńce przez przybyłe na dzisiejszą uroczystość delegacje. Na zakończenie, odegrana została pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Opracował: mł. chor. Michał Basiak
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej