Kolejna inwestycja zakończona. W Zakładzie Karnym w Rzeszowie otwarto nowy pawilon mieszkalny. Pojemność jednostki zwiększyła się o 290 dodatkowych miejsc dla osadzonych.

Przebieg uroczystości

10 czerwca 2022 roku w Zakładzie Karnym w Rzeszowie odbyła się uroczystość otwarcia pawilonu zakwaterowania osadzonych, w której udział wzięli m. in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski i Biskup Rzeszowski Jan Wątroba Wśród zaproszonych gości byli również szefowie, komendanci i dyrektorzy podkarpackich służb mundurowych i zaprzyjaźnionych instytucji.
Wydarzenie otworzył dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk Norbert Gaweł, który przedstawił informacje nt. rzeszowskiej jednostki penitencjarnej. Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł, który w swojej wypowiedzi odnosząc się do wydarzenia z 22 lutego br. kiedy sumiennie wykonując swoje obowiązki została brutalnie zamordowana funkcjonariuszka Służby Więziennej, poprosił o uczczenie mjr Bogumiły Bieniek-Pasierb minutą ciszy, a następnie podkreślił, że: „dla Ministerstwa Sprawiedliwości bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej jest najważniejsze. (…) Dlatego  zmieniamy przepisy Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Wykonawczego. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której przestępca ma poczucie jakoby miał więcej praw niż funkcjonariusz. (…)  Wprowadzamy szerokie zmiany systemowe w tym zaostrzenie kary za napaść na funkcjonariusza, zapewnienie pełnej ochrony prawnej funkcjonariusza wraz z opłaceniem profesjonalnej pomocy prawnej, realizacja czynności służbowych w bezpiecznych miejscach, rozszerzenie możliwości prewencyjnego stosowania środków przymusu bezpośredniego. (…) Prawidłowe warunki finansowe, techniczne, kadrowe i organizacyjne pełnienia służby to priorytet.
Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński odniósł się do nowo wybudowanej inwestycji: "Mamy dzisiaj okazję uczestniczyć w bardzo ważnym wydarzeniu. Bardzo ważnym nie tylko dla Zakładu Karnego w Rzeszowie ale również dla całej Służby Więziennej. Oddajemy dzisiaj do użytkowania nowy pawilon mieszkalny, w którym zakwaterowanych będzie 290 osadzonych.  Dyrektor zaakcentował, że: „dbamy o swoją kadrę. Kadra jest najważniejsza. Zależy nam, aby funkcjonariusze i pracownicy obowiązki zawodowe wykonywali w godnych i bezpiecznych warunkach. Dlatego inwestujemy w wysoki standard pomieszczeń, nowoczesny sprzęt i zabezpieczenia techniczno-ochronne.

Inwestycja

15 stycznia 2019 r. Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zatwierdził projekt planu wydatków inwestycyjnych, wprowadzając jednocześnie do realizacji przez Zakład Karny w Rzeszowie inwestycję na lata 2019-2021, mającą na celu budowę pawilonu zakwaterowania osadzonych typu zamkniętego. Finansowanie inwestycji stanowiły środki z budżetu więziennictwa, rezerwy celowej budżetu państwa, Funduszu Sprawiedliwości a także Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.
Budynek oddany do użytkowania składa się z parteru i 3 kondygnacji powtarzalnych, które stanowią 4 oddziały mieszkalne w postaci układu pomieszczeń takich jak: cele mieszkalne dla osadzonych, w tym dla osadzonych niepełnosprawnych, łaźnia, świetlica, pokój przesłuchań, pomieszczenia socjalno-biurowe dla funkcjonariuszy oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi  3180,70 m2 a pojemność 290 miejsc Place spacerowe  mają powierzchnię 689,50 m2.
Planowane koszty inwestycji przy rozpoczynaniu inwestycji wynosiły 30 000 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego koszt całej inwestycji zamknął się w kwocie 20 573 955,00 zł.
Efektem inwestycji jest zwiększenie pojemności jednostki do 1535 miejsc co czyni Zakład Karny w Rzeszowie jedną z największych jednostek penitencjarnych w Polsce.

Tekst i foto: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej