W dniu 24 marca w Zakładzie Karnym w Rzeszowie odbyła się odprawa roczna, podsumowująca działania realizowane na terenie rzeszowskiej jednostki w 2022 roku.

W dniu dzisiejszym w świetlicy Zakładu Karnego w Rzeszowie odbyła się odprawa roczna. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Krzysztof Kulczycki, Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Konrad Łożański wraz z zastępcami oraz kadra kierownicza tutejszej jednostki. Podczas uroczystej odprawy kierownicy działów zaprezentowali analizę działalności poszczególnych komórek organizacyjnych za ubiegły rok. Przybliżono również cele i wyzwania, jakie stoją przed rzeszowską jednostką penitencjarną jak i całą Służbą Więzienną w roku 2023r. 
Dyrektor Okręgowy podsumowując spotkanie, złożył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom podziękowania za zaangażowanie w pełnioną służbę i codzienny trud. 

Tekst: por. Agnieszka Filip - Napieralska
Foto: ppor. Tomasz Kwolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej