Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Konrad Łożański podpisał porozumienie z Nadleśnictwem Strzyżów – Lasy Państwowe reprezentowane przez Zastępcę Nadleśniczego Piotra Szetelę.

Podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Służbą Więzienną, a Lasami Państwowymi daje możliwość prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, w szczególności działalności kulturalno – oświatowej oraz realizacji celów Nadleśnictwa Strzyżów związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej ukierunkowanej na propagowanie działań proekologicznych i związanych ze zdrowym stylem życia. W ramach realizacji tego programu skazani będą uczestniczyć w porządkowaniu terenów leśnych, szlaków oraz wezmą udział w edukacji ekologicznej.
Podpisane porozumienie daje również możliwość na przyszłość podpisania umowy, na bazie której skazani zostaną skierowani do zatrudnienia odpłatnego w Lasach Państwowych, w ramach programu „Praca dla więźniów”.
Tekst i zdjęcia: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej