W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rzeszowie wraz ze swoimi podopiecznymi brali udział w akcji pomagania w Domu Ludowym w Wólce Podleśnej, który przygotowuje się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy.

W dniu dzisiejszym w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Rzeszowie, który reprezentował zastępca dyrektora mjr Konrad Łożański a Wójtem Gminy Trzebownisko Panem Lesławem Kuźniarem, funkcjonariusze rzeszowskiej jednostki penitencjarnej chętnie uczestniczyli w akcji pomocowej. Pomagali m.in. w rozładunku a także instalowaniu dostarczonych łóżek. 

Do akcji dołączyli również osadzeni odbywające karę pozbawienia wolności w rzeszowskim zakładzie karnym, którzy brali udział w przygotowaniu pomieszczeń w Domu Ludowym w Wólce Podleśnej. Dom Ludowy zostaje przeznaczony na bazę noclegową i przyjęcie uchodźców uciekających z objętej wojną Ukrainy.

Resocjalizacja poprzez pomaganie jest jedną z najlepszych form readaptacyjnych dla skazanych której celem jest  wzbudzenie w osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw.
Akcje charytatywne, których wspólnym celem jest pomaganie ludziom potrzebującym, wzbudzają poczucie empatii oraz pozwalają odczuć osadzonym, że mimo pobytu w warunkach izolacji więziennej są oni potrzebni wśród społeczeństwa. Daje to poczucie satysfakcji oraz motywacji do dalszego działania wśród społeczeństwa.
#RESORT SPRAWIEDLIWOŚCI POMAGA

 

 

 

 

Opracował: st.sierż. Michał Basiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej