Dla grupy rzeszowskich funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Rzeszowie, ubiegły weekend był czasem intensywnego szkolenia, które pomogło w zdobywanie nowych umiejętności mających posłużyć podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i jego obywateli w razie zagrożenia zewnętrznego.

Na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej w Warszawie, na terenie rzeszowskiej jednostki, odbyło się kolejne już szkolenie przeznaczone dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rzeszowie prowadzone przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Celem szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej jest przygotowanie pod względem merytorycznym do wzmocnienia obronności naszego państwa w czasie zagrożenia suwerenności granic naszego kraju, a także podniesienie kompetencji i wymiana doświadczeń pomiędzy formacjami mundurowymi. Zakres zajęć obejmuje taktykę bojową, topografię wojskową, zabezpieczenie medyczne na terytorium walki, szkolenie saperskie, strzeleckie i zagadnienia związane z wykorzystaniem środków łączności.

 

Opracował: mł. chor. Michał Basiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej