- Często zapomina się, jak ważną rolę odgrywa Służba Więzienna w systemie zapewnienia bezpieczeństwa Polkom i Polakom. Praca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości nie miałaby sensu bez pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszego (18 września br.) nadania sztandaru Służbie Więziennej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Zwierzchnik Służby Więziennej dziękował funkcjonariuszom za niezwykle ciężką, wymagająca profesjonalizmu, oddania i poświęcenia pracę. – Chcemy, by opinia publiczna znała wysoką wartość funkcjonariuszy Służby Więziennej. Państwa praca zasługuje na szacunek społeczeństwa – mówił Zbigniew Ziobro.
Przypomniał, że od czasu kiedy został Ministrem Sprawiedliwości, wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej wzrosło średnio o ponad 60 proc. Zapewnił prowadzenie kolejnych działań zmierzających do zapewnienia kolejnych podwyżek wynagrodzeń. – Funkcjonariuszki i funkcjonariusze Służby Więziennej zasługują, by poprawiało się bezpieczeństwo ich pracy. Po raz pierwszy, na przestrzeni długich lat wolnej Polski, uzyskaliśmy na ten cel dodatkowe miliardy złotych w ramach dwóch programów modernizacji Służby Więziennej – podkreślił minister.
Dzięki pierwszemu wielkiemu programowi modernizacji SW, na który budżet państwa przeznaczył ponad 1,5 miliarda złotych, przeprowadzono m.in. wiele inwestycji budowlanych oraz zakupiono nowy sprzęt i uzbrojenie. Wartość realizowanego obecnie, drugiego programu modernizacji SW, wynosi prawie 2 miliardy zł.
Jak zauważył minister, funkcjonariusze Służby Więziennej kontynuują tradycje Straży Więziennej z czasów II Rzeczypospolitej. – Jej funkcjonariusze byli pierwsi w służbie Polski. Nie tylko wykonując swoją ciężką pracę, ale również broniąc Polski podczas agresji. W sowieckim obozie w Ostaszkowie zamordowano wielu oficerów i funkcjonariuszy Straży Więziennej. Wielu z nich zginęło również z rąk niemieckiego okupanta – przypomniał Zbigniew Ziobro.
Minister Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że funkcjonariusze Służby Więziennej i innych polskich służb mundurowych zasługują na szacunek. – Żołnierze i przedstawiciele Straży Granicznej pełniący wartę na naszych granicach, bronią naszego bezpieczeństwa przed wojną hybrydową realizowaną przez Putina i Łukaszenkę. Gdyby nie ich służba, w Polsce doszłoby do chaosu spowodowanego napływem milionów uchodźców – podkreślił Zbigniew Ziobro. Dodał, że te słowa kieruje do służb mundurowych, kiedy pod ich adresem kierowane są kłamliwe zarzuty. – Reżyser Agnieszka Holland bruka polski mundur i porównuje młodych funkcjonariuszy do kryminalistów – wskazał.


- Sztandar odzwierciedla nasze wspólne cele, jest nośnikiem naszych wartości i tradycji. To nasza duchowa moc – stwierdził podczas rzeszowskich uroczystości Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. insp. Jacek Kitliński.

W drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej. Sztandar, poświęcony przez biskupa Wątrobę, minister Ziobro przekazał na ręce dyrektora rzeszowskiej jednostki mjr. Konrada Łożańskiego, który chwilę wcześniej wyraził uznanie dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników za służbę Ojczyźnie.

W ceremonii wręczenia sztandaru Zakładowi Karnemu w Rzeszowie, który został ufundowany przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe, udział wzięli także: wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, przedstawiciele związków zawodowych działających w Służbie Więziennej Wojciech Łosik oraz Robert Moskal, jak również przedstawiciele władz państwowych, administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i osoby reprezentujące instytucje, z którymi jednostka penitencjarna współpracuje na różnych płaszczyznach.


Nadanie sztandaru jest wydarzeniem szczególnym, bowiem to nie tylko symbol, ale również zobowiązanie do ciągłego dbania o wartości i idee, jakimi kieruje się Służba Więzienna. Wieloletnie tradycje i historia są ważne dla każdego pracownika i funkcjonariusza Służby Więziennej, a sztandar stale przypomina o misji, jaką pełnią wobec społeczeństwa. Jego obecność ma na celu wzmocnienie morale i poczucia jedności wśród funkcjonariuszy. Będzie obecny podczas uroczystych obchodów świąt narodowych oraz różnych uroczystości.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej