W dniu 10 lipca z okazji Święta Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe oraz ślubowanie nowych funkcjonariuszy.

W dniu dzisiejszym w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczysta odprawa związana ze Świętem Służby Więziennej obchodzonym 29 czerwca. Uroczystość rozpoczął dyrektor jednostki mjr Konrad Łożański, wygłaszając okolicznościowe przemówienie, w którym m.in.przypomniał genezę święta oraz zadania Służby Więziennej. Ponadto podziękował funkcjonariuszom za rzetelne wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Mjr Łożański złożył również życzenia bliskim funkcjonariuszy, podkreślając jak ważne jest wsparcie rodziny. Po przemówieniu nastąpiło odczytanie rozkazów, na mocy których dyrektor wręczył akty nadania na wyższe stopnie służbowe oraz odznaki „ Za zasługi dla więziennictwa” funkcjonariuszom pełniącym służbę w naszej jednostce.
Ostatnim punktem dzisiejszego wydarzenia było przyjęcie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie ślubowania od nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Zdjęcia: mł. chor. Bartłomiej Krawczyk
Tekst: por. Agnieszka Filip -Napieralska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej