Zakład Karny w Rzeszowie rozpoczął tegoroczny cykl programu „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. Wspieramy edukację młodzieży szkół ponadpodstawowych związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich.

Strzelnice, które są dostępne dla wszystkich chętnych w naszym regionie, wzbogacanie o nowe zainteresowania, zasady bezpiecznego posługiwania się bronią to tylko kilka z kwestii, o których mogli dziś usłyszeć uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych z Rzeszowa podczas zajęć prowadzonych przez instruktora strzelectwa, a zarazem zbrojmistrza w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
Część teoretyczna zajęć obejmowała zagadnienia dotyczące podstaw prawnych związanych z użyciem broni w strukturach Służby Więziennej, budowę i obsługę broni. Część praktyczna przeprowadzona została z wykorzystaniem broni szkolnej. Młodzież mogła dokonać samodzielnego rozłożenia i złożenia broni, którą na co dzień dysponują jednostki penitencjarne w Polsce.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej