Służba Więzienna od kilku tygodni realizuje program „W Służbie Prawu”.

Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej ukazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Uświadamiają młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem. Przebieg zajęć edukacyjnych dla młodzieży w jednostce karnej przedstawia się następująco: lekcja z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw; świadectwo więźnia, który opowiadając historię swojego życia zachęca młodych ludzi, aby nie wikłali się w zabronioną prawem działalność; wizja lokalna po jednostce penitencjarnej wraz z funkcjonariuszem bezpieczną, specjalnie przygotowaną dla młodzieży trasą; prezentacja pracy w Służbie Więziennej oraz prezentacja Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Grupą docelową zajęć realizowanych przez Służbę Więzienną na terenie jednostek organizacyjnych SW (zakładów karnych, aresztów śledczych) są szkoły ponadpodstawowe.
W ostatnim tygodniu rzeszowska jednostka zrealizowała wizyty studyjne dla kolejnych szkół: ZSA w Ropczycach oraz ZDZ w Rzeszowie. W sumie w obydwu spotkaniach uczestniczyło  blisko 50 uczniów.

W SŁUŻBIE PRAWU

Opracował: mjr Maciej Słysz
Zdjęcia: mjr Szymon Adamski i ppor. Tomasz Kwolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej