Dziś, 05 grudnia odbyło się uroczyste ślubowanie kolejnej grupy nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy zasilą szeregi Służby Więziennej.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby”. - To słowa roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący w szeregi Służby Więziennej.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Konrad Łożański w obecności części kadry kierowniczej oraz strony społecznej, witając nowych funkcjonariuszy, pogratulował wyboru formacji Służby Więziennej oraz życzył sukcesów, cierpliwości i spełnienia w życiu zawodowym. Nowo przyjęci funkcjonariusze zasilą szeregi Działu Penitencjarnego oraz Działu Ochrony rzeszowskiej jednostki organizacyjnej.

Niechaj ślubowanie, które zostało złożone będzie symbolem najwyższych wartości, a jednocześnie zobowiązaniem do wytrwałej służby dla dobra ojczyzny.

 

Opracował:
mł. chor. Michał Basiak
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej