W dniu wczorajszym na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie odbyło się spotkanie z młodzieżą oraz wychowawcami z Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

Lekcję wychowawczą, którą poprowadził mjr Maciej Słysz, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie zapamiętają na długo. Główną intencją było przede wszystkim skupienie uwagi młodzieży na tym jak ważnym elementem w życiu jest wyznaczanie celów, które każdy człowiek powinien sobie stawiać i dążyć do tego aby je realizować. 
Drugim istotnym elementem spotkania było uświadomienie jak w łatwy sposób można wejść w konflikt z prawem, kiedy nieodpowiedzialnie podejmuje się swoje wybory a także przedstawienia młodzieży właściwych wzorców zachowania, które będą pozytywnie odbierane w społeczeństwie.

W dalszej części spotkania udział wzięli podopieczni rzeszowskiej jednostki penitencjarnej, którzy przedstawiając swoje historie życiowe zwrócili uwagę młodzieży na to jak chęć posiadania „szybkich pieniędzy”, drogocennych przedmiotów czy luksusowych samochodów doprowadziła ich w miejsce gdzie aktualnie się znajdują, gdzie odbywają karę za przestępstwa, które popełnili.

Końcowym elementem spotkania było przedstawienie młodzieży oferty związanej z rozpoczęciem swojej kariery zawodowej w szeregach Służby Więziennej oraz możliwości rozpoczęcia kształcenia lub podnoszenia swoich kwalifikacji w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Było to pierwsze spotkanie z młodzieżą na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie od dłuższego czasu, które nie mogły się odbywać z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.


Opracował: st. sierż. Michał Basiak
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej