W dniu 20 września 2023 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rzeszowie uczestniczyli w pielgrzymce do Częstochowy.

Jak co roku funkcjonariusze naszej jednostki na czele z Dyrektorem Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr. Konradem Łożańskim i jego zastępcą ppłk. Dariuszem Waśko w dniu 20 września 2023 roku udali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Wspólnie z innymi wiernymi spotkali się na Jasnej Górze, by dać wyraz wiary i oddania Bogu. Pielgrzymka funkcjonariuszy do Częstochowy to wyjątkowe wydarzenie duchowe, ale także manifestacja ich oddania i poświęcenia w codziennej służbie.
Tegoroczna pielgrzymka powiązana była z wyjątkowym wydarzeniem- nadaniem sztandaru Aresztowi Śledczemu  w Częstochowie i Bytomiu oraz Zakładowi Karnemu w Herbach. W uroczystości wzięli udział: Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen.insp. Jacek Kitliński wraz z zastępcami, szefowie biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, parlamentarzyści, władze lokalne, dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej wraz z płk. Krzysztofem Kulczyckim - Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Rzeszowie, dyrektorzy jednostek penitencjarnych, funkcjonariusze i pracownicy wraz z rodzinami.

Coroczna Pielgrzymka funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rzeszowie do Częstochowy to moment refleksji nad wartościami chrześcijańskimi a także podkreślenie znaczenia ich roli w społeczeństwie i procesie resocjalizacji skazanych. Jest również wyrazem solidarności wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

tekst: por. Agnieszka Filip-Napieralska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej