Fundacja dla bezdomnych zwierząt FELINEUS z Rzeszowa działa od grudnia 2011. Celem fundacji jest pomoc i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, szerzenie idei ochrony praw zwierząt oraz edukacji w tym zakresie. Najważniejszym aspektem jej działań jest bezpośrednia pomoc porzuconym zwierzętom, dla których utworzono siatkę domów tymczasowych.

W dniu 06.10.2022r. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie  mjr Konrad Łożański przekazał na ręce pani Elżbiety Kloc– wolontariuszki  fundacji dla bezdomnych zwierząt FELINEUS, rękodzieła własne osadzonego powstałe w ramach procesu resocjalizacyjnego. Przekazane obrazy będą wystawione na imienne licytacje charytatywne oraz bazar fundacyjny a zebrane środki finansowe przekazane zostaną na opiekę nad  bezdomnymi kotami.

Tekst: por. Agnieszka Filip-Napieralska

Foto: ppor. Tomasz Kwolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej