22 stycznia br. przypada 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W siedleckiej jednostce penitencjarnej w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych upowszechniana jest wiedza o wydarzeniach z 1863r., określanych mianem największego w XIX wieku zrywu narodowego w Polsce

Powstanie Styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego.

Podstawową wiedzę o  Powstaniu Styczniowym skazani odbywający karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej zdobywają dzięki prowadzonym przez kadrę zakładu karnego oddziaływaniom kulturalno-oświatowym, które mają na celu kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne. Skazani przebywający w warunkach izolacji więziennej mieli możliwość bliższego poznania wydarzeń z 22 stycznia 1863 roku, dzięki edukacji polegającej na emisji przez więzienny radiowęzeł audycji dotyczącej Powstania Styczniowego, wykonywaniu różnorodnych plakatów i gazetek tematycznych w oddziałach mieszkalnych.

Kadra penitencjarna umożliwia osadzonym udział w zajęciach kulturalno- oświatowych, które przybliżają im najważniejsze karty historii naszego kraju. Prowadzone oddziaływania penitencjarne przez funkcjonariuszy Służby Więziennej niezaprzeczalnie sprzyjają kształtowaniu pożądanych cech osobowości wśród skazanych, co z kolei zwiększa ich szanse na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Opracowanie i zdjęcia: por. Przemysław Turyk, st. szer. Monika Grabowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej