Na czym polega praca funkcjonariusza Służby Więziennej ? Jak wygląda rzeczywistość za wysokim murem ? Odpowiedzi na te pytania uzyskała kolejna grupa uczniów jednej z siedleckich szkół średnich podczas wizyty w Zakładzie Karnym w Siedlcach

Służba Więzienna to atrakcyjny pracodawca. Spotkanie z uczniami szkoły średniej miało na celu zapoznanie ich ze strukturą, zdaniami, misją Służby Więziennej oraz zaproponowanie młodzieży możliwości realizacji swojej karier zawodowej w nowoczesniej, trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce - Slużbie Więziennej. Spotkanie z uczniami miało także wymiar edukacyjno-prewencyjny. Tego rodzaju inicjatywy podnoszą świadomość prawną uczniów, a rozmowy dotyczące negatywnych konsekwencji zachowań ryzykownych niosą ze sobą wartość profilaktyczną – ku przestrodze. Wraz z końcem edukacji w szkole średniej uczestnicy spotkania staną przed ważnymi wyborami związanymi z dalszą nauką, bądź wyborem miejsca pracy. Tego rodzaju inicjatywy przybliżają uczniów do rozważenia możliwości związania swej przyszłej kariery zawodowej ze Służbą Więzienną.

Aktualnie Służba Więzienna to nowoczesna, trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce, która efektywnie odpowiada na wyzwania stawiane przez współczesny świat. Podkreślić należy, że Służba Więzienna to także jedna z kluczowych formacji mundurowych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa polskiego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w jednostkach penitencjarnych nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania.

Oferty pracy w Mazowieckiej Służbie Więziennej można śledzić na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w zakładce praca


Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej