13 grudnia w całej Polsce obchodzone są uroczystości upamiętniające 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W siedleckiej jednostce penitencjarnej w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych upowszechniana jest wiedza o wydarzeniach z 1981r.

Wprowadzenie stanu wojennego przygotowywane było od października 1980r. Ostatecznie stan wojenny ogłoszony został w nocy z 12 na 13 XII 1981 przez I sekretarza KC PZPR i premiera generała Wojciecha Jaruzelskiego oraz ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych. Uzasadnieniem dla wprowadzenia stanu wojennego była wówczas m.in. zapaść gospodarcza kraju, czy zagrożenie anarchią i wojną domową. Ostatecznie chronił on istniejący ówcześnie system poprzez rozbicie i zlikwidowanie Solidarności jako wielkiej siły społecznej niezależnej od władzy komunistycznej.

Pierwsze zdanie komunikatu Nr 1 z dn. 13.12.1981r., z godz. 13:20 Krajowego Komitetu Strajkowego "Solidarność" brzmiało następująco:

W dniu dzisiejszym wprowadzono w naszym kraju stan wojenny dokonując jednocześnie masowych aresztowań działaczy i przywódców "Solidarności".

Podstawową wiedzę o stanie wojennym i jego konsekwencjach skazani odbywający karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej zdobywają dzięki prowadzonym przez kadrę zakładu karnego oddziaływaniom kulturalno-oświatowym, które mają na celu kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne. Skazani przebywający w warunkach izolacji więziennej mają możliwość bliższego poznania wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku, dzięki edukacji polegającej na emisji przez więzienny radiowęzeł pogadanki informacyjnej dotyczącej stanu wojennego, a także udział w wykonywaniu różnorodnych plakatów i gazetek tematycznych w oddziałach mieszkalnych.

 

Opracowanie: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: por. Przemysław Turyk, mł. chor. Monika Grabowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej