Wzorem lat ubiegłych Zakład Karny w Siedlcach włączył się do akcji Narodowego Czytania. Funkcjonariusze Służby Więziennej i osadzeni czytali "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza

Narodowe Czytanie po raz pierwszy odbyło się 8 września 2012r. Wtedy mijało 200 lat od okresu, w którym toczy się akcja poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. To dzieło wielkiego polskiego wieszcza stało się epopeją narodową, która jako jedno z arcydzieł literatury stanowi po dziś dzień źródło piękna i umiłowania ojczystego kraju i języka. Od tego czasu, co roku organizowany jest, pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, cykl ogólnopolskich spotkań i wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury.

W ramach 11. odsłony Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała do czytania "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. W specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda odnosząc się do zbioru poezji i projektu Narodowego Czytania napisał:

(...) Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. (...) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą. Powstało wówczas głośne hasło „za  naszą i waszą wolność”, które wciąż jest uniwersalnym zawołaniem narodów walczących o niepodległość. (...) Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa.

Narodowe Czytanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem więziennego radiowęzła jednostki penitencjarnej, co pozwoliło dotrzeć do wszystkich osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Wydarzenie otworzył krótkim przemówieniem Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach mjr Tomasz Frankowski, który m.in. zwrócił uwagę na bogactwo literatury polskiej niosącej za sobą uniwersalne przesłania i wartości oraz potrzebę odkrywania piękna dzieł wybitnych polskich autorów. Zastępca Dyrekotra jednostki odczytał List Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczący Narodowego Czytania 2022. Następnie skazani i funkcjonariusze Służby Więziennej przeczytali zbiór poezji "Ballady i romasne" Adama Mickiewicza.

Kontakt z książką niesie za sobą wiele korzyści. Kadra Służby Więziennej ma tego świadomość. Dlatego zachęcanie osadzonych do lektury różnorodnych utworów to nieodłączny komponent procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Organizacja wolnego czasu dla osadzonych z wykorzystaniem książki to istotny element prowadzonych oddziaływań penitencjarnych w siedleckiej jednostce penitencjarnej. Czytanie książek sprzyja rozwojowi zainteresowań, a odpowiedni ich dobór pozwala przeciwdziałać niechcianym stanom psychicznym, m.in. lękom, poczuciu samotności, agresji, nudzie czy poczuciu niskiej wartości. Czytanie sprzyja kształtowaniu pożądanych postaw społecznych, uczy myślenia, rozwija wyobraźnię oraz wyrabia cierpliwość.

 

Opracowanie i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej