W ramach zajęć kulturalno - oświatowych zorganizowanych przez kadrę penitencjarną, osoby pozbawione wolności pisały listy do swoich matek by powiedzieć im to, czego nie potrafili powiedzieć na wolności.

DZIEŃ MATKI

Historia świętowania Dnia Matki wywodzi się ze starożytnej kultury Greków i Rzymian. Wówczas tradycją stało się powracanie do swojego miejsca chrztu i przy okazji składanie wizyty własnej matce. W Polsce święto obchodzono po raz pierwszy w Krakowie, w 1914 roku. Dzień Matki - święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. W Polsce obchodzone jest corocznie 26 maja.

NAJWAŻNIEJSZA W ŻYCIU - MATKA

Wśród skazanych recydywistów penitencjarnych więzi rodzinne bardzo często są słabe i pozrywane. Kontakty z rodziną nie zawsze podczas pobytu w izolacji penitencjarnej udaje się odbudować. Więźniowie tym bardziej starają się pielęgnować relacje ze swoimi matkami. Jak twierdzą „matka nigdy się nie odwróci”, ona jedyna zawsze napisze list czy wysłucha podczas rozmowy telefonicznej.

Przez pewne sytuacje życiowe osadzeni nie mogli, bądź nie potrafili wyznać swoim matkom, co do nich czują, dlaczego postąpili tak, a nie inaczej. Zawsze jest łatwiej przelać uczucia na kartkę niż powiedzieć coś bliskiej osobie w cztery oczy. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych zorganizowano dla skazanych taką możliwość. Osadzeni mieli napisać do swoich matek listy, które wyjaśniają i opisują ich uczucia. Dodatkowo ozdobili koperty. Takie listy trafiły do wielu matek, czekających na swoich synów na wolności.

Pomysł skierowany był do wszystkich, którzy chcieliby załatwić nie wyjaśnione sprawy, przekazać niedopowiedziane wyznania, wyrecytować wiersz, przekazać osobiste życzenia swoim matkom, za którymi tęsknią, z którymi nie widzieli się czasami wiele lat.

W trakcie pobytu w izolacji penitencjarnej rodzina nabiera szczególnego znaczenia. Relacje, które łączą skazanych z bliskimi często stają się bardziej doceniane. Służba Więzienna pomaga utrzymać właściwe relacje z rodziną, aby w trakcie pobytu osadzeni mieli wsparcie osób bliskich oraz po opuszczeniu zakładu karnego mieli do kogo wrócić. Właściwe relacje rodzinne podczas odbywania kary mają ogromne znaczenie zarówno dla funkcjonowania dzieci, rodziny jak i samych więźniów. Mają pozytywny wpływ na proces resocjalizacji, a później readaptacji społecznej osób odbywających karę oraz zmniejszają ryzyko powrotu do przestępstwa. Dzięki rodzinie skazany wie, że ma dla kogo się starać i dążyć do zmiany swojego zachowania, że ktoś na niego czeka.
 

Z okazji Dnia Matki wszystkim mamom życzymy przede wszystkim zdrowia i pogody ducha

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Monika Grabowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej