12 stycznia 2022r. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, płk Marek Suwiński został odznaczony przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Kazimierza Gurdę medalem "Za zasługi dla Diecezji Siedleckiej"

Uroczyste wręczenie odznaczenia miało miejsce w siedzibie Kurii Biskupiej w Siedlcach. W uroczystości wzięli udział: Biskup Pomocniczy Ksiądz Grzegorz Suchodolski, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach Ksiądz Robert Mirończuk oraz Kapelan siedleckiej jednostki penitencjarnej Ksiądz Mateusz Czubak.

Płk. Marek Suwiński na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach został powołany w 2010 roku. Od pierwszych dni pełnienia tejże funkcji dostrzegał potrzebę podejmowania wielowymiarowych działań na rzecz skutecznej resocjalizacji osób pozbawionych wolności, działań uwzględniających także sferę duchową osadzonych przebywających w warunkach izolacji więziennej.

Wręczony medal stanowi wyraz podziękowania za długoletnią pracę penitencjarną, współpracę z Caritas Diecezji Siedleckiej, przychylność i stworzenie optymalnych warunków dla rozwijania różnorodnych inicjatyw duszpasterskich w siedleckiej jednostce penitencjarnej oraz owocną współpracę z Kapelanem Kościoła Rzymskokatolickiego w Zakładzie Karnym w Siedlcach i wolontariuszami apostolatu więziennego.

O wydarzeniu można przeczytać także w regionalnym portalu informacyjnym Podlasie24

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej