Jak wygląda realizacja zadań służbowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych działu finansów w zakładach karnych i aresztach śledczych? Prowadzenie rachunkowości, planowanie budżetu, dysponowanie środkami pieniężnymi, dbanie o gospodarkę finansową, naliczanie wypłat i wynagrodzeń, rozliczenia zgodne z obowiązującymi przepisami… to tylko niektóre z zadań realizowane przez kadrę działu finansów

Dział finansowy to komórka niezbędna w funkcjonowaniu jednostki budżetowej. Jego zakres prac jest na tyle obszerny, że obejmuje aż 3 rodzaje działalności: budżetową, depozytową oraz płacową. W Zakładzie Karnym w Siedlcach zatrudnionych jest ośmiu funkcjonariuszy oraz jeden pracownik cywilny. Pieczę nad całym zespołem sprawuje Główny Księgowy, który dzięki swojej fachowej wiedzy i umiejętnościom, a także zaangażowaniu w realizację zadań służbowych prowadzi księgowość na najwyższym poziomie.

Komórka płacowa

Funkcjonariusze tej komórki prowadzą karty uposażeń oraz bieżące dokonywanie wszystkich zmian wynikających z awansów, zmiany stanowisk, stopnia służbowego, wysługi lat i innych dodatków w oparciu o decyzje personalne. Sporządzają listy płac dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Uzgadniają i naliczają podatek dochodowy oraz dbają o prawidłowe odprowadzanie i naliczanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  jak również obliczają i sprawdzają delegacje służbowe.

Działalność budżetowa

Funkcjonariusze pionu finansowego odpowiedzialni są za prawidłową dekretację dokumentów księgowych, które dostarczane są przez wszystkie działy funkcjonujące w jednostce. Dokonywanie ustaleń z zakresu dochodów budżetowych, uzgadnianie i weryfikację stanu środków pieniężnych na rachunkach, sporządzanie obowiązujących sprawozdań oraz wiele innych zadań, które wymagają stałego pogłębiania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze na tym stanowisku charakteryzują się dużą skrupulatnością i czujnością, gdyż każda ich pomyłka mogłaby spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Działalność depozytowa

Funkcjonariusze realizujący zadania służbowe związane z depozytem prowadzą i weryfikują mikrorachunki wszystkich osadzonych, ustalają zgodność sald, ewidencjonują zajęcia egzekucyjne skazanych, rozliczają wynagrodzenia za pracę skazanych, zajmują się prowadzeniem księgowości syntetycznej z zakresu depozytu, a w szczególnosci opiniują i realizują wszystkie prośby osadzonych związane z przelewami środków finansowych pozostających do dyspozycji osób pozbawionych wolności.

Wszystkim finansistom życzymy satysfakcji z pełnionej służby !!!

 

Opracowanie i zdjęcia: st.szer. Monika Grabowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej