Dział kwatermistrzowski zajmuje się głównie inwestycjami, zamówieniami publicznymi, infrastrukturą energetyczną, realizuje świadczenia mundurowe dla funkcjonariuszy, zajmuje się zakupem niezbędnych urządzeń do funkcjonowania jednostki organizacyjnej oraz przygotowywaniem posiłków dla osób osadzonych w zakładzie karnym. Jak widać to bardzo ważny dział w strukturze jednostki penitencjarnej.

Jednostka penitencjarna to instytucja mająca zapewnić osadzonym odbycie kary pozbawienia wolności w godnych warunkach bytowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale również jest to miejsce pracy dla wielu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Dział kwatermistrzowski realizując poszczególne zadania na dwóch płaszczyznach- zapewnia zarówno funkcjonariuszom odpowiednie warunki pracy oraz odpowiednie wyposażenie mundurowe, ale zapewniają również odpowiednie warunki bytowe dla osadzonych, w szczególności wyżywienie, odzież, pomieszczenia, transporty. Zajmują się również zaopatrzeniem jednostki w niezbędne artykuły biurowe, które na co dzień pomagają im w realizacji zadań poszczególnych działów. Funkcjonariusze pracujący w dziale działają sprawnie, szybko podejmując odpowiednie decyzje. Funkcjonariusze tego działu nie mogą pewnych spraw odkładać na później- działają szybko i rzetelnie. Wszystkie wykonywane przez nich obowiązki są pilne i wymagają zdyscyplinowania, wiedzy i zaangażowania. W skład działu wchodzi 22 funkcjonariuszy oraz jeden pracownik cywilny, którymi zarządza kierownik.

TRANSPORTY

Codziennie funkcjonariusze ze służby transportowej realizują z zachowaniem zasad ochronnych transporty osadzonych do innych jednostek, na czynności procesowe do Sądów czy wyznaczone konsultacje medyczne. Często przemierzają cały kraj, pokonując wiele kilometrów w trudnych warunkach atmosferycznych.

SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA

Funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego codzienne przez 365 dni w roku nadzorują przygotowanie posiłków dla osadzonych. Ilość przygotowywanych porcji zależy od ilości osadzonych w danej jednostce- w Zakładzie Karnym w Siedlcach w którym obecnie przebywa około 700 osadzonych przygotowuje się codziennie około 350 l zupy, 450 kg ziemniaków, 1050 l napojów, 70 kg kaszy czy ryżu oraz około 245 kg chleba. Funkcjonariusze odpowiedzialni są za przyjmowanie ton towaru do magazynów czuwając jednoczesnie nad ich jakością.

WARUNKI SANITARNE

Funkcjonariusze tego działu zapewniają dla każdego osadzonego środki higieny osobistej i do pomieszczeń. Co miesiąc funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego wydają osadzonym około 1400 maszynek do golenia, około 120 kremów do golenia, , 120 szt pasty do zębów, oraz około 71 litrów innych środków czystości takich jak szampon, oraz około 70 kg mydła.

 

Funkcjonariuszy tego działu wyróżnia znajomość prawa zamówień publicznych, ochrony środowiska, finansowych, budowlanych, energetycznych, transportowych i wieku innych aktów, które zapewniają właściweć funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Ponadto dział ten wykorzystując swoje umiejętności nadzoruje odnawianie cel mieszkalnych i innych pomieszczeń, naprawia uszkodzony sprzęt znajdujący się na terenie zakładu karnego. Czuwa również nad realizacją inwestycji budowlanych czy nad wyglądem zieleni znajdujacej się na terenie zakładu karnego.

Życzymy wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym działu kwatermistrzowskiego dalszego zapału do pracy i dziękujemy za dotychczasową służbę.

Opracowanie: st.szer. Grabowska Monika

Zdjęcia: st.szer. Grabowska Monika, archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej