Za wielkim niedostępnym murem, w  bezpośrednim kontakcie ze skazanymi wykonują działania ochronne chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Gotowi na podejmowanie działań z narażeniem własnego zdrowia. To oni - funkcjonariusze działu ochrony Służby Więziennej.

Dział ochrony to jeden z najważniejszych i jednocześnie największych pod względem etatowym ze wszystkich działów w strukturze Służby Więziennej. W Zakładzie Karnym w Siedlcach w tym dziale przez 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pełni służbę w systemie zmianowym 148funkcjonariuszy. Pomimo trudnej i pełnej niebezpieczeństw służby muszą posiadać odpowiednie predyspozycje, aby pracować z drugim człowiekiem.

Codziennie dają świadectwo swoich umiejętności. Bezustannie się szkolą, podnoszą swoje kwalifikacje, aby spełnić bardzo wysokie wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy dotyczące wykonania kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusze działu ochrony zapewniają porządek i bezpieczeństwo w jednostkach organizacyjnych, dbając tym samym o społeczeństwo. Realizują ustalony sposób ochrony, stosują przedsięwzięcia ochronne, pełnią służbę w oddziałach mieszkalnych, stosują zabezpieczenia techniczno-ochronne - nad tym wszystkim czuwają funkcjonariusze pełniący słuzbę w dziale ochrony. Spotkać ich można za murem głównie podczas konwojowania osadzonych między jednostkami lub na konsultacje medyczne. Realizują zadania ochronne z dbałością o każdy szczegół, bo właśnie te szczegóły finalnie decydują o jakości pracy i pozwalają zapewnić porządek i bezpieczeństwo na terenie każdej jednostki organizacyjnej naszej formacji mundurowej. Codziennie funkcjonariusze działu ochrony dokonują licznych kontroli osadzonych, ich odzieży, paczek, listów oraz kontroli wyznaczonych cel i pomieszczeń oddziału mieszkalnego. Kontrolują również zachowania skazanych, a przede wszystkim nie dopuszczają do postaw godzących w porządek i bezpieczeństwo zakładu. W razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w oddziale mieszkalnym funkcjonariusze działu ochrony reagują natychmiast, przekazują przełożonym i wychowawcom informacje o osadzonych oraz spostrzeżenia dotyczące nastrojów i atmosfery. Nadzorują też szereg czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem osadzonych i tokiem dnia, jak wydawanie posiłków, doprowadzanie do łaźni, na widzenia itd.

Życie w zakładzie karnym wbrew pozorom tętni różnymi aktywnościami w ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych. Wiąże się to z koniecznością zarządzania ruchem na terenie zakładu karnego, doprowadzaniem na liczne zajęcia terapeutyczne, na zajęcia w ramach programów resocjalizacji, na konsultacje indywidualne do terapeutów, psychologów czy na rozmowy wychowawcze, doprowadzaniem do miejsc pracy takich jak kuchnia zakładu karnego czy warsztat remontowy, na zajęcia w ramach kursów zawodowych, w ramach nauczania w więziennych szkołach. Nad tymi aktywnościami w obszarze zadań ochronnych czuwają funkcjonariusze działu ochrony. Funkcjonariusze działu ochrony stanowią najliczniejszy dział w strukturach jednostek organizacyjnych. W ramach działu ochrony funkcjonuje kierownik tegoż działu, jego zastępca, inspektorzy ds. ochrony, dowódcy zmian, funkcjonariusze pełniący służbę w oddziałach mieszkalnych tzw. oddziałowi. Są też funkcjonariusze dozorujący osadzonych podczas ich przemieszczania się po terenie jednostki organizacyjnej, sprawujący bezpośrednią opiekę nad psem czy pełniący służbę przy wejściu do jednostki penitencjarnej, ale także dozorujący spacery osadzonych czy widzenia, na stanowisku monitorowego bądź dozorujący skazanych zatrudnionych na terenie zakładu karnego. Wachlarz stanowisk w tym dziale jest szeroki.

Funkcjonariusze działu ochrony czuwają nad bezpieczeństwem innych funkcjonariuszy, bezpieczeństwem osób przebywających w warunkach izolacji więziennej oraz bezpieczeństwem każdej osoby, która przebywa na terenie zakładu karnego lub aresztu śledczego. Ich zadania są precyzyjnie określone, ukierunkowane przede wszystkim na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

 

Opracowanie: st. szer. Grabowska Monika

Zdjęcia: st. szer. Grabowska Monika, achiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej