Każdego dnia tysiące kobiet pełni służbę w zakładach karnych i aresztach śledczych. 8 marca rokrocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet

Święto zostało ustanowione w 1910 roku przez Międzynarodówkę Socjalistyczną w Kopenhadze jako dzień pamięci ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Współcześnie obchodzony Dzień Kobiet stanowi upamiętnienie wydarzeń z 8 marca 1908 roku, kiedy to 15 tysięcy kobiet pracujących w nowojorskiej fabryce tekstylnej, podjęło strajk domagając się praw wyborczych i lepszych warunków pracy.

Służba Więzienna jako pierwsza spośród formacji mundurowych stwarzyła możliwość przyjmowania do służby kobiet. Warto podkreślić, że już w Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 roku jest mowa w art. 3 o „dozorcach i dozorczyniach". Inne formacje mundurowe umożliwiły kobietom wstąpienie w swe szeregi kilka lat później. 

Kobiety w Służbie Więziennej codziennie wykonują swe obowiązki pełniąc slużbę we wszystkich pionach naszej formacji mundurowej. 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu za wysokimi murami jednostek ramię w ramię z mężczyznami, z determinacją realizują zadania slużbowe w celu efektywnej resocjalizacji skazanych, zapewnienia bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. 

W Zakładzie Karnym w Siedlcach zatrudnionych jest 66 kobiet, w tym 51 na etatach funkcjonariuszy Służby Więziennej, a 15 na etatach pracowników cywilnych. Współcześnie Panie pełnią służbę w szeregach różnorodnych służb mundurowych: Służby Więziennej, Policji, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej czy Straży Granicznej.

Kobiety w Służbie Więziennej - Zakładzie Karnym w Siedlcach

 

Opracowanie i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej