Funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowali osoby pozbawione wolności do porządkowania terenów leśnych

W tym roku przypadają 52. obchody Światowego Dnia Ziemi. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Dzień Ziemi jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r.

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi skazani z siedleckiej jednostki penitencjarnej porządkowali w dniu dzisiejszym tereny leśne w okolicy uroczyska Sekuła, które zlokalizowane jest na terenie miasta Siedlce. Przeprowadzenie prac porządkowych odbyło się w ramach podpisanego na początku kwietnia 2022 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Siedlcach a Nadleśnictwem Siedlce. Skazani usuwali martwe konary i gałęzie z pasa przeciwpożarowego oraz terenów leśnych usytuowanych bezpośrednio przy trasie Siedlce – Domanice. Realizację zleconych do wykonania prac przez osoby pozbawione wolności koordynowali funkcjonariusze Służby Więziennej oraz pracownicy Nadleśnictwa Siedlce. Tego rodzaju działania z pewnością przyczyniły się do zwiększenia ochrony przeciwpożarowej lasu oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Przedmiotowa inicjatywa jest wstępem do wielu wspólnych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez obie instytucje, które współdziałają w zakresie prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. Wspólne działania Służby Więziennej i Lasów Państwowych stworzyły nowe możliwości w zakresie readaptacji skazanych.

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej