23 czerwca br. na zaproszenie Prezes Fundacji "Żółty Latawiec", Barbary Sienkiewicz, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Siedlcach przeprowadzili zajęcia profilaktyczno - edukacyjne w ramach treningu umiejętności społecznych.

Zajęcia przeprowadzone dla podopiecznych Fundacji "Żółty Latawiec" dotyczyły problematyki popełniania czynów karalnych przez osoby niepełnoletnie. Grupa uczestników treningu umiejętności społecznych to dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat. Celem zajęć, które odbyły się w siedzibie "Żółtego Latawca", było zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz na przyczyny powodujące, że młodzi ludzie stykają się z wymiarem sprawiedliwości. Młodzież, często nie zdaje sobie sprawy, jakie konsekwencje niosą za sobą nieprzemyślane zachowania i błędnie podjęte decyzje. Prowadzący zajęcia starał się uruchomić wyobraźnię słuchaczy, przytaczając konkretne przykłady popełniania przestępstw przez małoletnich. Uświadomienie młodym ludziom, że zabranie 2 zł koledze przy jednoczesnym wykręceniu mu ręki jest przestępstwem określonym art. 280§1 KK, a ułożenie przedmiotów na torach kolejowych może przyczynić się do katastrofy w ruchu lądowym o której mówi art. 173§1 KK, działa prewencyjnie na świadomość słuchaczy i przyczynia się do bardziej przemyślanych zachowań w życiu codziennym.

Uczestnicy zajęć poznali również akty prawne, takie jak Kodeks Karny i Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, regulujące odpowiedzialność prawną młodocianych popełniających czyny karalne.

Po prelekcji, dotyczącej problematyki przestępczości wśród nieletnich, obecni na spotkaniu zapoznali się ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej oraz uczestniczyli w pokazie sprzętu i środków ochrony używanych w Służbie Więziennej.

Na zakończenie spotkania Prezes Fundacji " Żółty Latawiec, Pani Barbara Sienkiewicz złożyła serdeczne podziękowania funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Siedlcach za pouczające zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych.

 

Tekst ppor. Zbigniew Śpiewak

Zdjęcia Izabela Kasprowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej