Z dniem 7 lutego 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka, powołał ppłk. Cezarego Bujaka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach

Ppłk Cezary Bujak swoją karierę zawodową rozpoczął w lutym 1996r. na stanowisku strażnika działu ochrony w Areszcie Śledczym w Radomiu. W dniu 1 września 2011r. powierzono ppłk. Cezaremu Bujakowi pełnienie obowiązków zastępcy kierownika działu ochrony Aresztu Śledczego w Radomiu. Następnie dnia 10 września 2012r. objął obowiązki kierownika działu ochrony tamtejszej jednostki. Od 3 czerwca 2019r. wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

Ppłk Cezary Bujak posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. W 2000r. ukończył Szkołę Oficerską Służby Więziennej, a w 2013r. odbył studia podyplomowe z zakresu zarządzania.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej