Dobiegł końca program resocjalizacji adresowany do recydywistów penitencjarnych z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia. Dla skazanych to "krok" ku wolności oraz zwiększenie szans na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Kolejna grupa skazanych ukończyła program resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia "Klub Pracy". Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę jak intencjonalnie stosować poszczególne techniki poszukiwania pracy. Skazani zapoznali się z aktualnymi tendencjami na rynku pracy, nauczyli się tworzyć dokumenty aplikacyjne. Podkreślenia wymaga, że niejednokrotnie tego rodzaju zajęcia były pierwszą sposobnością w życiu osób pozbawionych wolności do stworzenia listu motywacyjnego bądź CV. 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu więzienia, ale także aktywizacja zawodowa skazanych zmierzająca do wzbudzenia potrzeby podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz wykonywania pracy już podczas pobytu w warunkach izolacji więziennej. Działania Służby Więziennej pozwalają maksymalizować szanse skazanych na właściwie i efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności. 

Mimo stanu epidemii wywołanej przez Covid-19 działalność resocjalizacyjna Służby Więziennej jest kontynuowana, a jej realizacja uwzględnia aktualne wymogi sanitarne i epidemiologiczne.

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej