Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na jednej ze ścian placu spacerowego w Zakładzie Karnym w Siedlcach powstał mural upamiętniający to szczególne wydarzenie. Obraz jest zwieńczeniem programu resocjalizacji skazanych: ,,Niepodległość jest w nas...“ realizowanego w siedleckiej jednostce.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, jest również zachętą do budowania wspólnej przyszłości oraz podejmowania działań mających na celu wzmocnienie tożsamości narodowej wszystkich Polaków. Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności, jednym z takich działań są programy resocjalizacji, których zadaniem jest przybliżenie historii naszego kraju oraz wskazanie właściwych wzorców i wzbudzenie szacunku dla idei i postaw patriotycznych.

Celem głównym programu resocjalizacji „Niepodległość jest w nas...” realizowanego w siedleckiej jednostce jest zapobieganie powrotowi do przestępstwa poprzez wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej osób przebywających w izolacji penitencjarnej. Kolejnym celem programu jest pobudzenie świadomości osadzonych oraz uwrażliwienie ich na potrzeby innych ludzi, wskazanie właściwych wzorców, wzbudzenie szacunku dla idei i postaw patriotycznych. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Program „Niepodległość jest w nas...” bazuje na uniwersalnych wartościach, które mają szczególne znaczenie dla tożsamości narodowej Polaków:

  • dążeniu do wolności,
  • poszanowaniu godności człowieka i jego praw,
  • solidarności,
  • tolerancji i życiu ponad podziałami społecznymi,

Wartości te były bliskie Polakom dążącym do zjednoczenia kraju oraz odzyskania niepodległości na początku XX wieku, są również bliskie każdemu patriocie naszych czasów, warto je pielęgnować dla wspólnego dobra naszej ojczyzny. 


Poszczególne bloki tematyczne programu mają umożliwić skazanym poznanie bohaterskich, patriotycznych, wręcz heroicznych postaw naszych przodków, dzięki, którym po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość. Poznanie historii ma za zadanie kształtować pozytywne postawy społeczne, patriotyczne i etyczne skazanych, skłaniając do refleksji nad znaczeniem indywidualnej odpowiedzialności we współczesnej Europie i na świecie przeciw tworzeniu ustrojów o charakterze totalitarnym. Jednocześnie edukowanie o tragicznej historii Polskiego Narodu, walce o wolność i niepodległość oraz kształtowanie postaw patriotycznych wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zainteresowanie osób obywających karę pozbawienia wolności historią i kulturą naszego kraju, wzbudzenie w nich postaw patriotycznych, kształtowanie postaw obywatelskich oraz uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny, w tym obowiązku jej obrony i dbałości o jej dobre imię, daje szansę na przewartościowanie dotychczasowych poglądów osób skazanych, a tym samym lepsze ich funkcjonowanie w społeczeństwie, którego będą czuć się częścią, po opuszczeniu murów jednostki penitencjarnej.

W malowaniu brało udział 10 osadzonych, którzy z zaangażowaniem włączyli się w prace przy muralu, pomysłodawcami projektu byli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach, a wykonaniem graficznej strony projektowanego muralu zajęła się Pani Agata Stańczuk, z biura projektowego: Pushupdesign.

Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze...

...niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.

                    Józef Piłsudski

Grafika, która powstała na ścianie spacerniaka, przez długie lata będzie przypominała wszystkim tam przebywającym o konieczności pielęgnowania wartości patriotycznych i miłości do ojczyzny, aby móc żyć w wolnym kraju. Zanim nadszedł 11 listopada 1918 roku, upragniony dla Polaków dzień niepodległości, nasz kraj znajdował się przez 123 lata w niewoli. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, ale dzięki patriotycznym sercom naszych przodków najcenniejsze wartości zostały ocalone.

Galeria z powstania muralu pod adresem: Mural na 100-lecie odzyskania niepodległości.

Tekst zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej