1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". W siedleckiej jednostce penitencjarnej w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych upowszechniana jest wiedza o żołnierzach niepodległościowego podziemia

Sformułowania "Żołnierze Wyklęci" po raz pierwszy użyto w 1993 r. w tytule wystawy prezentowanej na Uniwersytecie Warszawskim "Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944r." Inicjatorem wystawy była Liga Republikańska. Jego autorem był Leszek Żebrowski.

Święto zostało ustanowione przez sejm w 2011 r. Proces przywracania pamięci o "Żołnierzach Wyklętych" trwa od niedawna i ma na celu upamiętnić członków antykomunistycznego podziemia i ich walkę o wolną Polskę. Data święta ma wymiar symboliczny i nawiązuje do 1 marca 1951 r., kiedy to w mokotowskim więzieniu stracono członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

Podstawową wiedzę o "Żołnierzach Wyklętych" skazani odbywający karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej zdobywają dzięki prowadzonym przez kadrę zakładu karnego oddziaływaniom kulturalno-oświatowym, które mają na celu kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne. Skazani przebywający w warunkach izolacji więziennej mieli możliwość bliższego poznania kim byli "Żołnierzach Wyklęci " dzięki edukacji polegającej na emisji przez więzienny radiowęzeł pogadanki informacyjnej dotyczącej członków polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i ich działań, wykonywaniu różnorodnych plakatów, gazetek tematycznych w oddziałach mieszkalnych, zapoznaniu się z pracami drukowanymi traktującymi o "Żołnierzach Wyklętych" znajdującymi się w księgozbiorze biblioteki zakładu karnego, a także udziale w konkursach: wiedzy i plastycznym mających na celu upowszechnienie wiedzy o najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej.

Kadra penitencjarna umożliwia osadzonym udział w zajęciach kulturalno-oświatowych, które przybliżają im najważniejsze karty historii naszego kraju. Prowadzone oddziaływania penitencjarne przez funkcjonariuszy Służby Więziennej niezaprzeczalnie sprzyjają kształtowaniu pożądanych cech osobowości wśród skazanych, co z kolei zwiększa ich szanse na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie.
 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej