Nowy las - wspólna sprawa. Funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowali osoby pozbawione wolności do sadzenia lasu. Jednocześnie Leśnicy Nadleśnictwa Siedlce zajęli się edukacją przyrodniczą osób pozbawionych wolności

Służba Więzienna ma świadomość, iż kontakt z przyrodą połączony z wykonywaniem przez skazanych pracy społecznie użytecznej niesie za sobą wiele korzyści. Mając to na względzie akcja sadzenia lasu połączona z edukacją przyrodniczą została zorganizowana na terenie Nadleśnictwa Siedlce, w Leśnictwie Kotuń. Jest to jedna z wielu odsłon szerokiej współpracy Służby Więziennej z Lasami Państwowymi. Inicjatywa została przeprowadzona w ramach podpisanego na początku kwietnia 2022 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Siedlcach a Nadleśnictwem Siedlce. Realizacji przedsięwzięcia towarzyszyła obecność Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach por. Zbigniewa Śpiewaka oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce Jerzego Osiaka.

Skazani mieli możliwość m.in. zapoznania się z budową sadzonki oraz techniką sadzenia danego rodzaju drzew, a także pozyskali wiedzę o pozytywnym wplywie młodych lasów na klimat. Realizację zleconych do wykonania prac przez osoby pozbawione wolności koordynowali funkcjonariusze Służby Więziennej oraz pracownicy Nadleśnictwa Siedlce. Grupa 34 skazanych na obszarze 1,63 hektara posadziła około 8400 młodych drzewek. Wśród sadzonek dominował dąb i sosna, ale posadzony został także grab. Tego rodzaju działania z pewnością stanowiły ważny element kampanii odnowieniowej Nadleśnictwa Siedlce. Mimo wielogodzinnej i wyczerpującej pracy w terenie akcja przyniosła dużo satysfakcji skazanym, którzy nie kryli zadowolenia z możliwości posadzenia młodego pokolenia lasu. Od początku chętnie zgłaszali sie do udziału w projekcie, gdyż mieli przekonanie, że jest to działanie na rzecz wspólnego dobra. 

Przedmiotowa inicjatywa jest jednym z elementów wspólnego projektu Zakładu Karnego i Nadleśnictwa Siedlce. W dniu 23 kwietnia 2022 roku Słuzba Więzienna zaangażowała skazanych do porządkowania terenów leśnych wskazanych przez siedleckich leśników. Wówczas w okolicy uroczyska Sekuła zlokalizowanego na terenie miasta Siedlce uprzątnięto obszar ok. 4 hektarów pasów przeciwpożarowych  Obie instytucje współdziałają w zakresie prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. Wspólne działania Służby Więziennej i Lasów Państwowych stworzyły nowe możliwości w zakresie readaptacji skazanych.

Lasów przybywa. Mamy nadzieję, że posadzony las będzie dobrze służył naszym przyszłym pokoleniom.  

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej