Zakład Karny w Siedlcach uczestniczył w uroczystościach 78. rocznicy uwolnienia oficerów sztabu XII Podlaskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych przez żołnierzy z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych sierż. pchr. Stefana Kosobudzkiego ps. "Sęk" z niemieckiego więzienia w Siedlcach

W dniu 12 marca 1944r. z więzienia w Siedlcach znajdującego sie pod zarządem hitlerowskiego okupanta uwolniono sztab XII Okręgu Podlskiego Narodowych Sił Zbrojnych przez żołnierzy tej organizacji. O tym wydarzeniu zaświadcza obecnie tablica pamiątkowa znajdująca się na murze Zakładu Karnego w Siedlcach. Była to najbradziej brawurowa akcja narodowego podziemia na Podlasiu i jedna z niewielu akcji, które przeprowadzono w czasie wojny bez żadnych strat z całkowitym powodzeniem.

Uroczystości związane z obchodami 78. rocznicy uwolnienia oficerów XII Podlaskiego Okręgu NSZ z niemieckiego więzienia w Siedlcach rozpoczęły się od Mszy Świętej pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w Katedrze Siedleckiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz w okolice tablicy pamiątkowej znajdującej się na murze Zakładu Karnego w Siedlcach gdzie odbywały się dalsze uroczystości: odśpiewanie hymnu narodowego, przemówienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Marcin Sławecki - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, ppłk Cezary Bujak - Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, por. Zbigniew Śpiewak - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach. Ponadto w obchodach uczestniczył poczet sztandarowy Zakładu Karnego w Siedlcach. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, placówek oświatowych oraz mieszkańcy Siedlec. Uroczystości uświetnione zostały przez orkiestrę reprezentacyjną oraz kompanię honorową 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, którą reprezentował gen. bryg. Artur Jakubczyk.

Zakład Karny w Siedlcach chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach mających na celu pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych zarówno o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim, co więcej kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej permanentnie prowadzi edukację historyczną wśród osób pozbawionych wolności mającą na celu kształtowanie wśród osadzonych postaw obywatelskich i patriotycznych.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnch, Krajową Sekcję Służby Więziennej NSZZ "Solidarność", Wschodnią Izbę Gospodarczą.

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej