W siedleckiej jednostce penitencjarnej zrealizowano program resocjalizacji z elementami arteterapii, którego motywem przewodnim były nadchodzące Święta Wielkanocne

Tematyka nadchodzących Świąt Wielkanocnych okazała się doskonałą platformą do prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjncyh względem osób pozbawionych wolności. Wspomniany okres jest w Poslce powszechnie kojarzony z radością, odrodzeniem, nowym początkiem. Adresatami zrealizowanego w tutejszej jednostce penitencjarnej programu resocjalizacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych z wykorzystaniem arteterapii byli osadzeni przebywający w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Kadra siedleckiej jednostki penitencajrnej systematycznie umożliwia osadzonym tworzenie róznorodnych form palstycznych traktując tę okoliczność jako sposobność do prowadzenia ukierunkowanych oddziaływań o charakterze terapeutycznym względem osób pozbawionych wolności. Takie działania dają możliwość skazanym symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji. Zajęcia ze skazanymi prowadzone były przez kadrę działu penitencjarnego i terapeutycznego, która zaangażowała osadzonych do przygotowania kartek świątecznych, pisanek, gazetek tematycznych dotyczących Świąt Wielkiej Nocy. 

Program był okazją do upowszechnienia wśród uczestników projektu wiedzy dotyczącej tradycji związanych z Wielkanocą. Uczestnicy programu mieli okazję nabywać i rozwijać umiejętności społeczne, poznawcze czy interpersonalne, co sprzyja zwiększaniu ich szans na funkcjonowanie w społeczeństwie bez konfliktu z prawem. Dzięki temu, iż realizacja programu uwzględniała elementy arteterapii zajęcia sprzyjały wzmocnieniu równowagi psychicznej skazanych i profilaktycznie przeciwdziałały negatywnym emocjom, które mogą zaburzyć wspomnianą równowagę. Zajęcia miały na celu m.in. rozwój manualny, poznawczy, podniesienie poziomu własnej swiadomości, budowanie zdolności do efektywnej koncentracji, artykułowanie swych emocji czy radzenie sobie ze stanami psychicznymi o negatywnym ładunku emocjonalnym. 
 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: st. chor. Grzegorz Demianiuk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej