Od 11 lat ZK Siedlce aktywnie uczestniczy w zbiórce plastikowych nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Akcja realizowana jest pod hasłem "Pozytywnie zakręceni"

Od 11 lat funkcjonariusze, pracownicy Zakładu Karnego w Siedlcach oraz oosby przebywające w siedleckiej jednostce penitencjarnej zbierają i przekazują plastikowe nakrętki do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Z pomocą wolontariuszy zakrętki przekazywane są do firmy recyklingowej a hospicjum otrzymuje pieniądze, które przeznaczane są na spełnianie marzeń swoich podopiecznych.

Celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. Włączenie skazanych w projekt "Zakręcona akcja" Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia to przykład działań kadry siedleckiej jednostki penitencjarnej zmierzających do kształtowania prospołecznych postaw wśród osób przebywających w warunkach izolacji więziennej. Skazani poprzez zbiórkę nakrętek uczą się, że każda, nawet najmniejsza pomoc ma sens. Zbiórka nakrętek na rzecz hospicjum dla dzieci stwarza sposobność do uwrażliwienia osadzonych na potrzeby innych osób. Ponadto charakter akcji doskonale wpisuje się w prowadzone w ZK Siedlce oddziaływania penitencjarne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności. 

Zbiórka nakrętek w siedleckiej jednostce penitencjarnej, a następnie ich przekazanie do hospicjum po raz pierwszy miały miejsce 11 lat temu. Projekt okazał się doskonałą platformą do pracy resocjalizacyjnej ze skazanymi. Dzieciom z Lubelskiego Hospicjum poprzez biórkę nakrętek pomagają zarówno funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Siedlcach, jak i osadzeni. Wszystkim przyświeca jeden cel: radość chorych dzieci.

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej