16 marca br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyła się odprawa roczna, podsumowująca działalność i funkcjonowanie jednostki w roku 2021

W odprawie uczestniczyli płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, mjr Michał Chrościelewski - Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Waszawie, ppłk Cezary Bujak - Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, mjr Tomasz Frankowski - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, por. Zbigniew Śpiewak -  Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach oraz kadra kierownicza siedleckiej jednostki penitencjarnej.

Roczna odprawa służbowa była okazją do podsumowania roku 2021 i wyznaczenia celów do realizacji w roku bieżącym, które są ukierunkowane na dalszy rozwój i unowocześnienie Zakładu Karnego w Siedlcach. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom ochronnym, realizowanym inwestycjom czy prowadzonym oddziaływaniom resocjalizacyjnym. 

Dyrektor Okręgowy płk Zbigniew Brzostek podsumował działania podejmowane w Zakładzie Karnym w Siedlcach w roku 2021 roku, a następnie podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom za zaangażowanie w realizacje codziennych obowiązków. 

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej