W przededniu uroczystości upamiętniających 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Siedlcach porządkowali mogiły Powstańców Warszawskich. Ponadto kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej zadbała o edukację historyczną skazanych upowszechniając w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych wiedzę o wydarzeniach z 1944r.

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Celem wystąpienia zbrojnego było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Ta ważna karta historii Polski stała się symbolem heroizmu Polaków i ich umiłowania wolności.

Służba Więzienna pamięta o Powstańcach Warszawskich 

Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Siedlcach wraz z koleżankami i kolegami z jednostek Okręgowego inspektoratu Słuzby Więziennej w Warszawie pamiętali o Bohaterach - Powstańcach Warszwskich i w porozumieniu ze "Stowarzyszeniem Odra-Niemen Oddział Mazowiecki" wzięli udział w akcji sprzątania kwater powstańczych na Cmentarzu Wojskowym na Warszwskich Powązkach. Inicjatywa jest wyrazem pamięci o poświęceniu Powstańców w walce o Naszą wolność i suwerenną Polskę. Tego rodzaju działania są także doskonałą okazją, aby być jeszcze bliżej historii i raz jeszcze zaakcentować takie wartości jak: honor, ojczyzna, patriotyzm.

Edukacja historyczna ważnym elementem procesu resocjalizacji

Podstawową wiedzę o Powstaniu Warszawskim skazani odbywający karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej zdobywają dzięki prowadzonym przez kadrę zakładu karnego oddziaływaniom kulturalno-oświatowym, które mają na celu kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne. Skazani przebywający w warunkach izolacji więziennej mieli możliwość poznać okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego i jego przebieg dzięki edukacji polegającej na emisji przez więzienny radiowęzeł pogadanki informacyjnej, wykonywaniu różnorodnych plakatów, gazetek tematycznych w oddziałach mieszkalnych, zapoznaniu się z pracami drukowanymi traktującymi o Powstańcach Warszawskich znajdującymi się w księgozbiorze biblioteki zakładu karnego, a także udziale w ogólnozakładowym konkursie upowszechniającym wiedzę o Powstaniu Warszwskim. Poprzez tego rodzaju działania o charakterze kulturalno-oświatowym funkcjonariusze przybliżają osadzonym najważniejsze karty historii naszego kraju i stwarzają optymalne warunki do kształtowania pożądanych cech osobowości wśród skazanych, co z kolei zwiększa ich szanse na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Postawa osób walczących w imię wartości takich jak honor i ojczyzna stawiana jest jako wzór tym, których system wartości często jest zburzony. Dzięki ukazaniu postawy Powstańców Warszawskich możliwe jest wskazywanie na prawdziwe wartości, które powinny być drogowskazem dla każdego człowieka.

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce, Adam Krajewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej