Dział Ewidencji Zakładu Karnego w Siedlcach to 10 funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny. To zespół młodych, wykształconych osób, rzetelnie wykonujących swoją ciężką pracę.

Praca funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych działu ewidencji rozpoczyna się wraz z przekroczeniem przez osadzonego bramy jednostki. To oni decydują o podstawie jego przyjęcia, sprawdzają dokument tożsamości. Ewidencja odpowiada także za wszelkie czynności podejmowane wobec tymczasowo aresztowanych, na przykład rozmieszczenie. Jak zakwaterować 10 podejrzanych tak, aby nie mogli się kontaktować i przekazywać informacji? Jak zapewnić prawidłowy tok postępowania karnego? Czasami taka izolacja musi trwać wiele miesięcy. Dział ten nadzoruje także udział aresztantów w czynnościach procesowych, sprawdza ich korespondencję, prowadzi akta ewidencyjne oraz zakłada kartę identyfikacyjną.

To jedynie niewielki skrót głównych obszarów działań funkcjonariuszy ewidencji. Bez wątpienia dział ten obok działu penitencjarnego i ochrony to podstawa sprawnie funkcjonującej jednostki. Często w zaciszu swoich biurek i komputerów, wykonując żmudne obowiązki, funkcjonariusze ewidencji czuwają nad naszym wspólnym bezpieczeństwem.

Przyjmowanie osadzonych do jednostek penitencjarnych

W dziale ewidencji rejestrowana jest dokumentacja oczekująca na wykonanie, która stanowi podstawę osadzenia skazanego w jednostce penitencjarnej. Przyjmowane są osoby zgłaszające się do odbycia kary lub doprowadzane przez funkcjonariuszy Policji bądź innych służb, a także osadzeni, którzy zostali przetransportowani z innych jednostek penitencjarnych. W Zakładzie Karnym w Siedlcach w 2021r. zostało przyjętych 1181 osadzonych z wolności oraz 414 z transportu z innej jednostki. Przetransportowych do innych jednostek było 741 osadzonych.

Obliczenia kary

Praca funkcjonariuszy działu ewidencji rozpoczyna się wraz z przekroczeniem przez osadzonego bramy zakładu karnego lub aresztu śledczego. To oni weryfikują dokumenty niezbędne do jego przyjęcia, sprawdzają tożsamość. Następnie sporządzane jest obliczenie kary – istotny element, wskazujący przewidywany czasookres pobytu osadzonego w warunkach izolacji. Tutaj niezbędna jest precyzja, zarówno co do daty, godziny i minuty końca kary.

Czynności procesowe

Funkcjonariusze działu ewidencji odpowiadają za udział osadzonych w czynnościach procesowych, wydawanie korespondencji urzędowej, prowadzenie akt ewidencyjnych, zakładanie karty identyfikacyjnej, wszelkie czynności podejmowane wobec tymczasowo aresztowanych oraz wiele innych zadań, które wymagają stałego pogłębiania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów.

Koniec kary pozbawienia wolności

Ostateczne rozliczenie osadzonego, który jest zwalniany z jednostki penitencjarnej następuje także w dziale ewidencji. Zatem osoba, która trafia do aresztu śledczego lub zakładu karnego zawsze na początku i na końcu swojego pobytu w warunkach izolacji więziennej spotka funkcjonariusza tego działu. W siedleckiej jednostce w 2021r. zostało zwolnionych 821 osadzonych

To jedynie niewielki skrót głównych obszarów działań funkcjonariuszy ewidencji oraz pracowników cywilnych, których cechuje skrupulatność, precyzja, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie oraz zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Wszystkim ewidencjonistom życzymy satysfakcji z pełnienia służby!!

Opracowanie i zdjęcia  st.szer. Grabowska Monika

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej