"Nowe życie" odzyskają stare książki dzięki współpracy Zakładu Karnego w Siedlcach z Miejską Biblioteką Publiczną. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach por. Zbigniew Śpiewak podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach Eweliną Raczyńską

Na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy siedlecką jednostką penitencjarną a miejską książnicą osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo będą naprawiali zniszczone książki pochodzące z księgozboru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.

Książki będą naprawiane przez osoby pozbawione wolności pod okiem terapeuty st. chor. Grzegorza Demianiuka. Kiedy już otrzymają „nowe życie” ponownie trafią do rąk czytelników, mieszkańców Siedlec.

W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych bezinteresowna praca na rzecz instytucji użytku publicznego ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych ludzi. Podkreślić należy, że tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Biblioteką Miejską w Siedlcach jest również doskonałą formą terapii dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonymi umysłowo, poprzez rozwijanie zdolności manualnych oraz kształtowanie w nich pozytywnych postaw społecznych.

 

Opracowanie: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej