Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach po raz kolejny zaangażowali się w działania na rzecz ochrony środowiska. Do realizacji tej ekologicznej inicjatywy dołączyli dziś także przedstawiciele polskiego parlamentu i resortu sprawiedliwości. Do Leśnictwa Kotuń przejechała Poseł na Sejm RP Pani Anna Maria Siarkowska oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Pan Marcin Sławecki. Dzięki wspólnej pracy za kilka lat powstanie piękny, młody las, służący kolejnym pokoleniom Polaków

Współpraca Służby Więziennej i Lasów Państwowych

Dzisiejsze spotkanie więzienników i leśników to jeden z elementów zawartego przez Zakład Karny w Siedlcach i Nadleśnictwo Siedlce porozumienia o współpracy. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację konsekwentnie realizowanego przez resort sprawiedliwości programu „Praca dla więźniów” i tworzy nowe możliwości w zakresie resocjalizacji skazanych.

Korzyści z realizacji programu „Praca dla więźniów”

-  Ta współpraca to korzyści i dla Służby Więziennej, dla leśników jak i samych osadzonych. Praca jest bowiem ważnym elementem resocjalizacji. Nie ma lepszego miejsca do resocjalizacji niż miejsce pracy. W 2016 roku kiedy uruchomiliśmy program „Praca dla więźniów” tak naprawdę 20 procent więźniów pracowało. Dzisiaj ponad 90 procent więźniów, którzy mogą pracować, pracuje. A wymiernymi efektami resocjalizacji są sytuacje, kiedy więźniowe kontynuują pracę po odbyciu kary - podkreślił dyrektor Marcin Sławecki, który od początku wspiera działania Służby Więziennej i Lasów Państwowych.

- Zaangażowanie różnych środowisk przy realizacji takich inicjatyw, to ważny element troski o przyszłość naszego kraju. Przez teren Leśnictwa Kotuń już za kilka miesięcy będzie prowadzona autostrada. My dziś już kompensujemy straty w środowisku, dbamy o przyszłość ekosystemu i lokalne środowisko naturalne, które będzie służyć przez kolejne stulecia – powiedziała pani Anna Maria Siarkowska - Poseł na Sejm RP.

Lasów przybywa

W sobotnie przedpołudnie na teren Leśnictwa Kotuń, oprócz dyrektora Sławeckiego i poseł Siarkowskiej, przyjechali także zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach mjr Tomasz Frankowski, por. Zbigniew Śpiewak, ppor. Marek Pikulski z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce pan Jerzy Osiak oraz funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej. Do pracy przy sadzeniu lasu zaangażowani także zostali osadzeni, którzy pod nadzorem Służby Więziennej i pracowników Nadleśnictwa, tylko dziś posadzili nowe sadzonki drzew iglastych na obszarze prawie 2 hektarów. Była to już kolejna akcja na terenie lasów Nadleśnictwa Siedlce. Dzięki wspólnym działaniom i zaangażowaniu wszystkich osób, które przybyły do Kotunia, na terenie obszarów leśnych Nadleśnictwa Siedlce powstanie młody las z niemal 10 tys. drzew. Poprzez takie inicjatywy i zaangażowanie wielu środowisk, w ciągu ostatniego miesiąca posadziliśmy już prawie 30 tys. drzew.  Mamy nadzieję, że posadzony las będzie służył przyszłym pokoleniom i będzie korzystnie wpływał na cały lokalny ekosystem.     

 

Opracowanie: OISW w Warszawie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej